Személyes adatok védelme


Magánélet és a sütik

Alapvető összefoglalás

A személyes adatok kezelésének minősül az a műveletet vagy műveletcsoportot, amelyet adatkezelő vagy adatfeldolgozó szisztematikusan végez a személyes adatokkal, automatizált módon vagy más eszközökkel, vagyis elsősorban az adatgyűjtés, adatfeljegyzés, rendezés, mentés adathordozóra, alkalmazás vagy módosítás, keresés, felhasználás, hozzáférhetővé tétel átvitellel, terjesztés vagy bármilyen hozzáférhetővé tétel, csere, osztályozás vagy kombinálás, blokkolás és megsemmisítés.

A személyes adatainak kezeléshez való hozzájárulását a RobZone Europe társaságnak adja a kereskedelmi információk (marketing akciók) továbbítása és az Ön személyével kapcsolatos egyéb marketing tevékenység céljából. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és az üzleti információkat küldését felfüggesztjük. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes információkat az alábbiakban találja.

 1. AZ ADATKEZELŐ KILÉTE ÉS KAPCSOLATTARTÓ ADATAI
  • Cégneve: RobZone Europe (székhelye: Praha - Hostivař 102 00, Průmyslová 1472/11, Cseh Köztársaság), azonosító szám 27430146 (a továbbiakban „adatkezelő“).
  • Az adatkezelő kapcsolattartó adatai: kézbesítési címe: Cégneve: RobZone Europe (székhelye: Praha - Hostivař 102 00, Průmyslová 1472/11, Cseh Köztársaság), azonosító száma: 27430146, az elektronikus levelezési címe: info@robzone.hu, telefonszáma: +36-1-933-3777.
  • Az adatkezelő nem nevezett meg megbízottat a személyes adatok védelmére.
 2. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TERJEDELME, CÉLJA ÉS JOGALAPJA
  • Megrendelési űrlap
   • A megrendelési űrlap révén lehetősége van az oldalon leadott megrendelések ügyintézésére szolgáló személyes adatai közlésére robzone.hu. Ebben az esetben a személyes adatait alábbiakban szereplő mértékben, célra és jogcímen kezeljük:
   • Jogcím: Megrendelések ügyintézése, ideértve az áru kifizetését és szállítását, a reklamációkat.
    • Az adatkezelés terjedelme: Keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím, számlázási cím, a megrendelés adatai
    • Jogcím: A szerződés teljesítéséhez szükséges terjedelem.
   • Cél: Könyvelési célok
    • Az adatkezelés terjedelme: Személyes és számlázási cím.
    • Jogcím: Jogi kötelezettségek teljesítése.
   • Cél: A társaságunk termék- és szolgáltatás ajánlatainak elküldése
    • Az adatkezelés terjedelme: e-mail cím.
    • Jogcím: Az üzleti információk elküldését jelentő jogos érdek a korábbi vevők számára az informatikai társaságok bizonyos szolgáltatásairól szóló 2004. évi 480. törvény értelmében. A hírlevelek küldéséről bármikor leiratkozhat minden megkapott e-mailben.
   • Marketing - hírlevelek küldése
    • Cél: hírlevelek küldése
     • Az adatkezelés terjedelme: e-mail cím.
     • A személyes adatai feldolgozásának jogcíme az adatkezelőnek adott hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) értelmébe (a továbbiakban „„rendelet")“).
    • Kapcsolattartási űrlap
     • Cél: A kérdőív megválaszolása
      • Keresztnév, vezetéknév, e-mailcím, az üzenet tartalma.
      • A személyes adatai feldolgozásának jogcíme az adatkezelőnek adott hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) értelmébe (a továbbiakban „„rendelet")“).
 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
  • Az az időszak, amelyig a személyes adatait az adatkezelő kezeli, és amelyek az adatkezelés egyes céljainak függvényében eltérhetnek, de csak a legszükségesebb ideig kezelik ezeket:
   • Cél: Megrendelések ügyintézése, ideértve az áruszállítás kifizetését
    • Az adatkezelési időtartama: 10 év.
   • Cél: A termék- és szolgáltatás ajánlatok elküldése
    • Az adatkezelési időtartama: 10 év.
   • Cél: A kérdőív megválaszolása Az adatok érintettjei
    • Az adatkezelési időtartama: évente.
 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI ÁTVEVŐI
  • Minden említett személyes adatot mi kezelünk adatkezelőként.. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a fent meghatározott célokat, amely miatt a személyes adataikat gyűjtjük, meghatározzuk az adatkezelési eszközöket, és felelősséggel tartozunk ezek megfelelő végrehajtásáért.
   • A személyes adatok további átvevői a következő személyek:
    • A felhő-(cloud)szolgáltatás nyújtói és más technológiák, támogatások és kapcsolódó szolgáltatások nyújtói a belső folyamataink számára.,
    • SMS, e-mail és további távközlési eszköz-szolgáltatók abban az esetben, ha a személyes adatokat az Önökkel folytatott kapcsolattartás miatt közvetítik,
    • a megrendelt áruk áruszállító szolgáltatói,
    • könyvelési és adótanácsadók.
   • Az adatkezelő nem szándékozik átadni a személyes adatait harmadik (az EU-n kívüli) országokba vagy nemzetközi szervezetek részére..
 1. SZEMÉLYES ADATOK ÉRINTETTJEINEK JOGAI
  • A rendeletben meghatározott feltételek mellett igényelheti az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést, ezek helyesítését vagy a személyes adatok törlését, vagy a feldolgozásuk korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai adatkezelése ellen, és átviheti a személyes adatait.
  • Bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezelésére az adatkezelőnek adott hozzájárulását. Ez nem érinti a személyes adatai kezelésének törvényességét a hozzájárulás visszavonása előtt. A személyes adatai kezelésére adott hozzájárulását a következő formában vonhatja vissza:
   • Marketing - hírlevelek küldése
    • A hozzájárulását közvetlenül az elküldött e-mail láblécében vonhatja vissza.
   • A kérdőív megválaszolása Az adatok érintettjei
    • A hozzájárulását az e-mail címen lévő kérelemmel vonhatja vissza. info@robzone.hu.
   • Ha úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése sérült vagy sérült a rendelet, panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál. A panaszt a Személyes Adatvédelmi Hatóság kapcsolattartó adatai révén emelhet, amelyek elérhetők a honlapon. https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .
   • Ha Hozzájárulását adta, nem köteles a személyes adatait átadni. A személyes adatainak átadása nem jogszabályi vagy szerződési követelmény, és nem is követelmény a szerződés létrejöttéhez..
   • Ön bármikor hozzáférhet a társaságunk által kezelt személyes adataihoz, és arról is tájékozódhat, milyen adatokat kezelünk Önről, meddig és milyen célra végezzük az adatkezelést, kinek tesszük hozzáférhetővé, és azt is, ha automatikus határozathozatalhoz használjuk (esetleg hogyan működik az automatizált határozathozatal). A kérelmet elküldheti e-mailben. info@robzone.hu.
   • Ezen felül jogosult igényelni a társaságunk által kezelt és tárolt személyes adatai törlését. A személyes adatai törléséhez teljesülnie kell az alábbi indokok egyikének:
    • A személyes adatai már nem szükségesek a gyűjtött célra vagy egyéb kezelésre;,
    • a személyes adatait a társaságunk jogszerűtlenül kezeli;,
    • visszavonta a hozzájárulását, amelynek alapján a személyes adatai kezelését végeztük, és nincs egyéb jogosultságunk (jogcímünk) a személyes adatai kezelésére;,
    • tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, ha ezeket a személyes adatokat direktmarketing céllal (például üzleti közlések küldése) kezeljük;,
    • tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az jogos érdekünk alapján kezelünk, és ha nem tudjuk bizonyítani, hogy a jogos érdekünk erősebb az Ön törlési jogánál;,
    • törvényileg indokolt a személyes adatok törlése;,
    • a társaságunk anélkül kezeli a gyermekek személyes adatait, hogy azok kezeléséhez a szülők hozzájárulásukat adták volna..
    • Figyelmeztetjük, hogy előfordulhat olyan helyzet, amikor a személyes adatai nem törölhetők a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulásának visszavonása vagy a személyes adatok törlési kérelme alapján. Ilyen esetnek minősülhet különösen az a helyzet, amikor a személyes adatai kezelését jogszabályok írják elő. Ha bekövetkezik ez a helyzet, a társaságunk tájékoztatja Önt, az indokról, amely alapján nem törölhetők a személyes adatai a személyes adatok törlésének kifejezett kérelme ellenére.
   • Bármikor panaszt emelhet a személyes adatai kezelése ellen, direktmarketing célokra, ideértve a profilalkotást, ha a profilalkotás a direktmarketinget érinti. Ha kifogást emel a személyes adatai kezelése ellen direktmarketing célokra, a személyes adatait már nem kezeljük a továbbiakban.
 1. COOKIES
  • A honlapunk böngészésekor rögzítjük IP-címét, azt, hogy mennyi ideig tartózkodott a honlapon, melyik honlaporól érkezik, és azt, hogy valamelyik partnerünknek köszönhetően érkezik-e. A sütiket a honlapunk látogatottságának méréséhez, az affiliate-hez és a honlap megfelelő megjelenítéséhez használjuk, amit az adatkezelő jogos érdekének tekintünk, mivel hisszük, hogy ennek köszönhetően még jobb szolgáltatásokat nyújthatunk. A meghatározások a következő hivatkozásban szerepelnek: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
  • A célirányos reklámokra szolgáló sütiket az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

AD_PERSONALIZATION = hozzájárul a személyre szabott hirdetések célzott megjelenítéséhez.

AD_USER_DATA = hozzájárulás a felhasználói adatok Google eszközök számára történő átadásához.

AD_STORAGE = hozzájárul a preferenciák nyomon követéséhez a reklámok célzása céljából. 

Ezeket a sütiket a felhasználó weboldalon megadott preferenciáinak nyomon követésére használják a célzott reklámozás céljából, azaz olyan marketing- és reklámüzenetek megjelenítésére (beleértve a harmadik fél webhelyeit is), amelyek a weboldal látogatója számára a preferenciáknak megfelelően érdekesek lehetnek. A marketing sütik külső cégek eszközeit használják. Ezeket a marketing sütiket csak az Ön hozzájárulásával használjuk.

ANALYTICS_STORAGE = hozzájárul az adatok feldolgozásához a weboldal működésének javítása érdekében.

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük és nyomon kövessük a látogatók számát, és nyomon kövessük, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Segítenek a weboldal működésének javításában, például azáltal, hogy a felhasználók könnyebben megtalálják, amit keresnek. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyekkel azonosítani lehetne a felhasználókat. Ezeket az eszközöket weboldalunk működésének elemzésére és rendszeres javítására használjuk. A kapott statisztikákat felhasználhatjuk a felhasználói élmény javítására és arra, hogy a felhasználók számára érdekesebbé tegyük a webhely látogatását.

 

 • A honlapunkat olyan módban is böngészheti, amely nem teszi lehetővé a személyes adatai gyűjtését. Ekkor azonban nem fejezhető be a megrendelés, mivel ezek az adatok a rendszerek közötti információk átadására szolgálnak. A megrendelés befejezésével kapcsolatos bővebb információkról a Kereskedelmi feltételeinkben olvashat.
 • A sütik használatát a saját számítógépén tilthatja le. Hogyan?
 • Kit veszünk igényben az adatfeldolgozáshoz?
  • A Google Analytics szolgáltatásait,, amit a Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) üzemeltet. Az összegyűjtött süti fájlokat a Google Inc. társaságnak küldjük a Magánélet védelmének alapelveivel összhangban, amelyek itt elérhetők el: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Ezeket az adatok névtelenül dolgozzuk fel.
  • A Google Adwords szolgáltatásait,, amelyet a Google Ireland Limited (cégjegyzékszám: 368047, cégszékhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) társaság üzemeltet a Magánélet védelmének alapelveivel összhangban, amelyek itt elérhetők el: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Ezeket az adatok névtelenül dolgozzuk fel.
  • Az Árukereső – a megbízható bolt program szolgáltatást, amelyet az Online Comparison Shopping Kft. https://www.arukereso.hu/static/trusted_terms_and_conditions.html (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) társaság üzemeltet a saját feltételei alapján; a Magánélet védelmének alapelveivel összhangban, amelyek itt elérhetők el: http://www.arukereso.hu/admin/GeneralTermsAndConditions Az összes így gyűjtött adatot névtelenül dolgozzuk fel.
  • A Facebook Pixel szolgáltatásait, amelyet a Facebook Inc. (székhelye: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) üzemeltet. Az összegyűjtött süti fájlokat a Facebook Inc. társaságnak küldjük a Magánélet védelmének alapelveivel összhangban, amelyek itt elérhetők el: https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Ezeket az adatok névtelenül dolgozzuk fel.
  • Adform szolgáltatásait,, amelyet az Adform A/S (székhelye: Wildersgade 10B, sal. 1 DK 1408 Copenhagen K, Dánia) társaság üzemeltet, a Magánélet védelmének alapelveivel összhangban, amelyek itt elérhetők el: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ Ezeket az adatok névtelenül dolgozzuk fel.
  • Hotjar Limited szolgáltatásait,, amelyet a Hotjar Limited (Máltai Jogrend alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, azonosító száma: C 65490, a társaság bejegyzett székhelye: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Málta) társaság üzemeltet a Magánélet védelmének alapelveivel összhangban, amelyek itt elérhetők el: https://www.hotjar.com/legal. Ezeket az adatok névtelenül dolgozzuk fel.
  • zopim.com szolgáltatásait,, amelyet a Zendesk, Inc. (székhelye: 1019 Market Street San Francisco, CA 94103 United States) társaság üzemeltet a Magánélet védelmének alapelveivel összhangban, amelyek itt elérhetők el: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/terms-of-use/. Ezeket az adatok névtelenül dolgozzuk fel.
Vissza a boltba