Reklamació és szerviz


A porszívója meghibásodott és szervizt igényel?

Technikusaink résen állnak arra, hogy gyorsan segítsenek és garancia utáni szervizt nyújtsanak Önnek, hogy a robot segítő ne hiányozzon sokáig otthon.

Reklamáció, vagy jótállás javítás esetén kérjük, előszőr töltse ki a panasz űrlapot, amelyen közvetlenül a kitöltésé után nyomja meg az ”Írja be a kérést” gombot. Az online átküldés után kérjük a kitöltött űrlapot kinyomtatni, aláírni és mellékelni a reklamált áruhoz.

Tisztítsa meg a porszívót, ürítse ki a gyűjtőtartályt és csomagolja be óvatosan, hogy szállítás közben ne sérülhessen meg. Ha a porszívót "profi tartozékokkal" együtt vásárolta, nem szükséges a tartozékos koffert a panaszolt áruhoz hozzátenni.

* Ha a reklamációs űrlap kitöltéséhez segítséget igényel, szívesen a rendelkezésére állunk a +36-1-933-3777 tel. számon (hé-pé 9.00-17.00).

 

Használja ki az egyszerű kézbesítést az INGYENES szállítással
Biztosítottuk Önnek a kényelmes szolgáltatást, hogy a porszívóját a jótállási időn belül ingyen szállítsák a panaszirodába. Elegendő az árut feladni a küldőhelyek egyikén Packeta.hu

A reklamációs űrlap kitöltésé és ennek online elküldése után postafordultával küldjük email-el a feladási szelvényt. Ezt kérjük elhelyezni az Ön csomagjára, majd a legközelebbi csomagküldő fiókba eljuttatni. A feladási szelvény nélkül a csomagot nem lehet feladni. Figyelmeztetjük, hogy a kézbesítés 10 napig is tarthat.

 

 

 

 


A RobZone Europe panaszbeadványai a fogyasztók számára (A RobZone Europe fogyasztói panaszkezelési eljárás székhelye Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika (a továbbiakban „eladó")

webáruház: www.robzone.hu
email: panasz@robzone.hu


Jelenítse meg és töltse ki a panaszkezelési és javítási űrlapot itt: panaszkezelési űrlap

E panaszkezelési szabályzat célja az eladó és a vevő között fennálló jogok és kötelezettségek szabályozása, kivéve ama vállalkozót, akinél a szerződés megkötésekor nyilvánvaló, hogy a vásárlás a vállalkozói tevékenységére vonatkozik.

I. Felelősség hibás teljesítésért

Az árura a hibás teljesítésre vonatkozó jogok érvényesítése kétéves időtartamra szól, az akkumulátor esetében az élettartam hat hónap. Ebben az időszakban a vevő jogosult az eladónál érvényesíteni az áru hibáit, összhangban az általános szerződési feltételekkel, a vonatkozó törvényekkel és az e sorrendben megadott alábbi feltételeknek megfelelően.

Az eladó nem felelős a károkért, amelyek az áru hibás beszerelése vagy felhasználása vagy az áru más termékekkel való használatának kombinációja, az áru gyártója vagy az eladó által megadott útmutatás vagy beszerelési utasítások megszegése, illetve az áruk felhasználásának természetétől és céljától eltérő módon történő használata miatt keletkeztek.

A hibás teljesítésből eredő jog nem érvényesíthető olyan esetekben sem, amikor az áru mechanikusan megsérült a vevő általi átvételük után, vagy az áru normál használatából eredő kopás, vagy ha a termék jellegéből adódik, vagy ha az árut a hálózati feszültség instabilitása károsította vagy ha az árut a dokumentációban található felhasználási feltételek megszegésével használták fel, különösen, ha a vevő túlterhelte vagy módosította a nagyobb teljesítmény végett, mint amekkorára az árut szabvány szerint konstruálták. A hibás teljesítésből eredő jog nem érvényesíthető az áru olyan hibáira, amelyek az áruba való szakszerűtlen beavatkozás miatt keletkeznek. A hibás teljesítésből eredő jogok ugyancsak nem vonatkoznak az áru olyan hibáira, amelyek az áruba való nem szakszerű beavatkozás miatt keletkeznek. Az eredeti biztonsági és pecsét plombák eltávolítása vagy megsértése az áruba való jogosulatlan beavatkozás bizonyítékaként tekinthető.

II. A hibák és panaszok bejelentése

1. Abban az esetben, ha a vásárló az árun meghibásodást észlel bejelenti a hibát az eladónak. A reklamáció érvényesítésének pilanata az a pillanat, amikor a vásárló bejelenti az eladónak, hogy a vásárlás tárgya nézete szerint hibás, és hogy élni kíván a reklamációs jogával, és milyen módon érvényesíthető a reklamáció.

A 30 napos határidő reklamáció érvényesítésének kezdó pillanata, az a pillanat, amikor az eladó átveszi a vásárlótól a reklamált árút.

Javasoljuk, hogy töltse ki a panaszkezelési űrlapot panaszkezelési űrlap az eladó weboldalán. A vevő kinyomtatja a panasz űrlapot és a panaszolt árukhoz csatolja.

A panasz űrlap kitöltésével javítási számot kap az eladó weboldalán. Az árut szállítsa az egyik Packeta.hu adagolóhelyen, amely ingyenesen szállítja az árut az eladónak. A Packeta.hu szállítási helyeinek aktuális listája itt érhető el. az árukat a Packeta.hu-n keresztül küldjük, célszerű a szállítmányt a panaszszámmal együtt a szállítmány címkéjén megjelölni, amelyet a vevő által megadott e-mail címre küldünk.

2. A vevő köteles az árut a panaszban kiválasztott szállításhoz igazítani, azaz különösen védőcsomagolással ellátni az árut annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a szállítás közben. Az árut komplett módon kell szállítani, hogy az érvényesített hiba megítélhető legyen. Javasoljuk, hogy az összes írásos dokumentációt és tartozékot, valamint az áru kifizetésének igazolását (számláját) csatolja. A vevőnek meg kell tisztítania az árut a szállítás előtt, különben az árut az eladó a vevő költségére megtisztítja.

Javasoljuk a vevőknek, hogy tartsák meg a porszívó eredeti dobozát a garanciaidő teljes időtartamára. Ez a legmegfelelőbb szállítási csomagolás, ha a porszívót a jótállási szervizbe kell küldeni.

3. Ezt követően a panaszt fel fogjuk mérni, döntést hozunk indokoltságáról, és elkészítjük a panasz jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a hiba leírását és a panasz rendezésének módját. Ha a panaszt mint megalapozatlant elutasítjuk, azt a panasz jegyzőkönyvben ezt a tényt rögzítjük, és késedelem nélkül, de legkésőbb 30 nappal az áru igénylése után értesítjük a vevőt.

A követelés feldolgozásának határideje 30 nap Ha ezen időszak utolsó napja állami ünnepekre, szombatra vagy vasárnapra esik, akkor a nap utolsó napja a legközelebbi munkanap. Ha ez a határidő nem teljesül, a vevőnek olyan joga van, mint a szerződés súlyos megsértése esetén a 89/2012 Coll. sz. Törvény 2106. § értelmében.

A német polgári törvénykönyv 2161. § (5) bekezdése szerint, ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül jelentkezik, vélelmezni kell, hogy a dolog már az átvételkor is hibás volt, kivéve, ha a dolog jellege vagy a hiba ezt kizárja. Ez a határidő nem jár le arra az időre, amíg a vevő a dolgot nem tudja használni, ha jogosan mutatott rá a hibára.


A Ptk. 2165. § (4) bekezdése szerint, ha a vevő jogosan kifogásolta az eladót, a Ptk. 2165. § (1), (2) bekezdése szerinti határidő nem jár le arra az időtartamra, amely alatt a vevő a dolgot nem használhatja.

5. Az árut a panaszkezelésre rendelkezésre álló határidőn belül a vásárló által megadott címre, vagy ha ilyen cím nincs megadva, akkor az áru megrendelésekor megadott szállítási címre küldik. Ha a vevő az árut nem a panaszbejelentésben megadott címen vagy a szállítási címen veszi át, az eladó jogosult kártérítésre, különösen az áru újraküldésének költségeire és a vonatkozó előírások szerint meghatározott tárolási díjra.

Abban az esetben, ha a vásárlónak a Polgári Törvénykönyv 1924. §-a alapján joga van a hibás teljesítésből eredő jogára, a vásárló jogosult az e jog gyakorlása során ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. Ha azonban a vevő ezt a kártérítési jogot nem gyakorolja a hibára való rámutatásra nyitva álló határidő lejártát követő egy hónapon belül, a bíróság nem ad helyt a jognak, ha a vevő arra hivatkozik, hogy a kártérítési jogot nem gyakorolta időben.

 

III. Minőség az átvételkor

1. Az eladó felelősséggel tartozik a vevővel szemben, hogy az értékesített dolognak az átvételkor nincs hibája.

Különösen, hogy az áru a vevő által történő vásárláskor:
A) a dolog olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áruk jellegével és az általuk közzétett reklámmal kapcsolatban elvár.
b) a dolog alkalmas arra a célra, amelyet az eladó megad vagy amilyenre az ilyen fajta árut rendesen használják,,
cc) a dolog minősége vagy kivitelezése megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy sablonnak, ha a minőséget vagy a kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy sablon szerint határozták meg,,
d) a dolog a kellő mennyiségben, mértékben vagy tömegben van és
e) a dolog megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Ha az átvételtől számított hat hónapon belül hiba lép fel, az dolgot úgy tekintik, hogy a dolog már az átvételének időpontjában hibás volt.

2. Ha az áru az átvétel időpontjában és az áru átvételétől számított 24 hónapig tartó időszakban nem rendelkezik a 89/2012 Coll. törvény 2161. §-a szerinti minőséggel, a vevő joga van a 89/2012 Coll. 2169. §-ában foglaltakhoz, azaz:

 • Ha a dolog nem rendelkezik a 2161. § -ban leírt tulajdonságokkal, akkor a vevő hiba nélküli új dolog szállítását teheti szükségessé, kivéve, ha ez a hiba természetéhez képest aránytalan, de ha a hiba csak az dolog részével kapcsolatos, a vevő csak az alkatrészek cseréjét kérheti; ám ha ez nem lehetséges, akkor elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegénél fogva aránytalan, különösen akkor, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül orvosolni lehet, a vevő jogosult a hiba ingyenes elhárítására.
 • Az új termék szállításához való joga vagy az alkatrész kicseréléséhez való joga a vevőnek akkor is fennáll, ha a hibát el lehet hárítani, ha az dolgot nem lehet megfelelően felhasználni a javítás utáni ismételt hiba, vagy nagyobb számú hiba felmerülése miatt. Ilyen esetben a vevőnek joga van elállni a szerződéstől.
 • Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti a jogát az új hibamentes dolog szállítására, az alkatrészei cseréjére vagy a dolog megjavítására, akkor arányos engedményt igényelhet. A vevőnek joga van az arányos engedményre még abban az esetben is, ha az eladó nem tud új hibátlan dolgot szállítani, kicserélni az alkatrészét vagy megjavítani a dolgot, valamint ha az eladó nem állapodik meg jogorvoslatról ésszerű határidőn belül, vagy ha a jogorvoslatról való megállapodás jelentős nehézségeket okozna a fogyasztó számára.
 • Abban az esetben, ha közöttünk és a vevő között olyan fogyasztói jogvita merül fel egy adásvételi vagy szolgáltatásnyújtási szerződés alapján, amelyet nem lehet közös megegyezéssel rendezni, a fogyasztó javaslatot tehet a jogvita bíróságon kívüli rendezésére a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére kijelölt testülethez, amely :
  Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság
  Központi Felügyelet - AVR osztály
  Štěpánská 44,
  110 00, Prága 1, Cseh Köztársaság

  Email:adr@coi.cz
  Honlap: adr.coi.cz

  Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja:
  http.//ec.europa.eu/consumers/odr/


A RobZone Europe panaszkezelési szabályzata a jogi személyek számára, akik a vállalkozói tevékenységük céljára vásárolnak.

 

E panaszkezelési szabályzat célja az eladó és a vevő között fennálló jogok és kötelezettségek szabályozása, kivéve ama vállalkozót, akinél a szerződés megkötésekor nyilvánvaló, hogy a vásárlás a vállalkozói tevékenységére vonatkozik.

I.

1. Az eladó felelős azért, hogy az átvételkor a dolog ne rendelkezzen hibákkal. A hibákért való szerződéses felelősség 1 éves időszakra szól.
Ebben az időszakban a vevő jogosult az eladónál érvényesíteni az áru hibáit, összhangban az általános szerződési feltételekkel, a vonatkozó törvényekkel és az e sorrendben megadott alábbi feltételeknek megfelelően.

Az eladó nem felelős a károkért, amelyek az áru hibás beszerelése vagy felhasználása vagy az áru más termékekkel való használatának kombinációja, az áru gyártója vagy az eladó által megadott útmutatás vagy beszerelési utasítások megszegése, illetve az áruk felhasználásának természetétől és céljától eltérő módon történő használata miatt keletkeztek.

3. A hibás teljesítésből eredő jog nem érvényesíthető olyan esetekben sem, amikor az áru mechanikusan megsérült a vevő általi átvételük után, vagy az áru normál használatából eredő kopás, vagy ha a termék jellegéből adódik, vagy ha az árut a hálózati feszültség instabilitása károsította vagy ha az árut a dokumentációban található felhasználási feltételek megszegésével használták fel, különösen, ha a vevő túlterhelte vagy módosította a nagyobb teljesítmény végett, mint amekkorára az árut szabvány szerint konstruálták. A hibás teljesítésből eredő jog nem érvényesíthető az áru olyan hibáira, amelyek az áruba való szakszerűtlen beavatkozás miatt keletkeznek. Az eredeti biztonsági és pecsét plombák eltávolítása vagy megsértése az áruba való jogosulatlan beavatkozás bizonyítékaként tekinthető.

II. A hibák és panaszok bejelentése

1. A Vevő a hiba felfedezése után haladéktalanul értesíti a felmerült hibáról az eladót. A reklamáció érvényesítésének pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó megkapta a vevőtől igényelt árut.

Javasoljuk, hogy töltse ki a panasz űrlap az eladó weboldalán. A vevő kinyomtatja a panasz űrlapot és a panaszolt árukhoz csatolja.

A panasz űrlap kitöltésével javítási számot kap az eladó weboldalán. Az árut szállítsa az egyik Packeta.hu adagolóhelyen, amely ingyenesen szállítja az árut az eladónak. A Packeta.hu szállítási helyeinek aktuális listája itt érhető el. az árukat a Packeta.hu-n keresztül küldjük, célszerű a szállítmányt a panaszszámmal együtt a szállítmány címkéjén megjelölni, amelyet a vevő által megadott e-mail címre küldünk.

2. A vevő köteles az árut a panaszban kiválasztott szállításhoz igazítani, azaz különösen védőcsomagolással ellátni az árut annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a szállítás közben. Az árut komplett módon kell szállítani, hogy az érvényesített hiba megítélhető legyen. Javasoljuk, hogy az összes írásos dokumentációt és tartozékot, valamint az áru kifizetésének igazolását (számláját) csatolja. A vevőnek meg kell tisztítania az árut a szállítás előtt, különben az árut az eladó a vevő költségére megtisztítja.

Javasoljuk a vevőknek, hogy tartsák meg a porszívó eredeti dobozát a garanciaidő teljes időtartamára. Ez a legmegfelelőbb szállítási csomagolás, ha a porszívót a jótállási szervizbe kell küldeni.

3. Ezt követően a panaszt fel fogjuk mérni, döntést hozunk indokoltságáról, és elkészítjük a panasz jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a hiba leírását és a panasz rendezésének módját. Ha a panaszt mint megalapozatlant elutasítjuk, azt a panasz jegyzőkönyvben ezt a tényt rögzítjük, és késedelem nélkül, de legkésőbb 30 nappal az áru igénylése után értesítjük a vevőt.

4. A követelés feldolgozásának határideje 60 nap. Ha ezen időszak utolsó napja állami ünnepekre, szombatra vagy vasárnapra esik, akkor a nap utolsó napja a legközelebbi munkanap. Ha ez a határidő nem teljesül, a vevőnek olyan joga van, mint a szerződés súlyos megsértése esetén a 89/2012 Coll. sz. Törvény 2106. § értelmében.

A német polgári törvénykönyv 2161. § (5) bekezdése szerint, ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül jelentkezik, vélelmezni kell, hogy a dolog már az átvételkor is hibás volt, kivéve, ha a dolog jellege vagy a hiba ezt kizárja. Ez a határidő nem jár le arra az időre, amíg a vevő a dolgot nem tudja használni, ha jogosan mutatott rá a hibára.
A Ptk. 2165. § (4) bekezdése szerint, ha a vevő jogosan kifogásolta az eladót, a Ptk. 2165. § (1), (2) bekezdése szerinti határidő nem jár le arra az időtartamra, amely alatt a vevő a dolgot nem használhatja.

5. Az árut a reklamáció rendezésére nyitva álló határidőn belül a vevő által megadott címre, vagy ilyen cím hiányában a megrendelésben megadott szállítási címre kell küldeni. Ha a vevő az árut nem a panaszbejelentésben megadott címen vagy a szállítási címen veszi át, az eladó jogosult kártérítésre, különösen az áru újbóli elszállításának költségére és a vonatkozó előírások szerint meghatározott tárolási díjra.
Abban az esetben, ha a vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1924. §-a alapján joga van a hibás teljesítéshez, jogosult a jog gyakorlása során ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. Ha azonban a vevő ezt a kártérítési jogot nem gyakorolja a hibára való rámutatásra nyitva álló határidő lejártát követő egy hónapon belül, a bíróság nem ad helyt a jognak, ha az elidegenítő arra hivatkozik, hogy a kártérítési jogot nem gyakorolta időben.

 

III.

Az áru átvételének időpontjától számított egy éven belül előforduló hiba esetén a vevő a 89/2012 sz. törvény 2169. §-a szerinti jogokkal rendelkezik, nevezetesen:

 • Ha a dolog nem rendelkezik a 2161. § -ban leírt tulajdonságokkal, akkor a vevő hiba nélküli új dolog szállítását teheti szükségessé, kivéve, ha ez a hiba természetéhez képest aránytalan, de ha a hiba csak az dolog részével kapcsolatos, a vevő csak az alkatrészek cseréjét kérheti; ám ha ez nem lehetséges, akkor elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegénél fogva aránytalan, különösen akkor, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül orvosolni lehet, a vevő jogosult a hiba ingyenes elhárítására.
 • Az új termék szállításához való joga vagy az alkatrész kicseréléséhez való joga a vevőnek akkor is fennáll, ha a hibát el lehet hárítani, ha az dolgot nem lehet megfelelően felhasználni a javítás utáni ismételt hiba, vagy nagyobb számú hiba felmerülése miatt. Ilyen esetben a vevőnek joga van elállni a szerződéstől.
 • Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti a jogát az új hibamentes dolog szállítására, az alkatrészei cseréjére vagy a dolog megjavítására, akkor arányos engedményt igényelhet. A vevőnek joga van az arányos engedményre még abban az esetben is, ha az eladó nem tud új hibátlan dolgot szállítani, kicserélni az alkatrészét vagy megjavítani a dolgot, valamint ha az eladó nem állapodik meg jogorvoslatról ésszerű határidőn belül, vagy ha a jogorvoslatról való megállapodás jelentős nehézségeket okozna a fogyasztó számára.
 • Abban az esetben, ha közöttünk és a vevő között olyan fogyasztói jogvita merül fel egy adásvételi vagy szolgáltatásnyújtási szerződés alapján, amelyet nem lehet közös megegyezéssel rendezni, a fogyasztó javaslatot tehet a jogvita bíróságon kívüli rendezésére a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére kijelölt testülethez, amely :
  Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság
  Központi Felügyelet - AVR osztály
  Štěpánská 44,
  110 00, Prága 1

  Email:adr@coi.cz

  Honlap: adr.coi.cz

  Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja:
  http.//ec.europa.eu/consumers/odr/

Vissza a boltba